Event

Event

Starring:

Katarzyna Zarychta

Bartosz Mikulak

Written and directed by: Patryk Karbowski

Director of Photography: Michał Wiśniowski

Production manager: Patryk Szulc / Moonlight produkcja

Scenography: Paula Korona

Scenography assistant: Aleks Głuch

Lighting: Patryk Szulc

Sound: Mikołaj Bołtromiuk

1st AC: Krzysztof Hofman

MUA: Karolina Żukowska

Editing: Patryk Karbowski

Color Grading: Michał Wiśniowski

Also starring:

Demolition guest: Sebastian Grygo

Guests: Marcelina Pietras Julia Juszczak Błażej Król Mikołaj Napiórkowski

Special thanks:

Open Media openmediawarszawa

Hollywood Studio

Ja cię kręcę film rental